MAKS®-s (nicht öffentlich)

Kommende Veranstaltungen

Datum / Uhrzeit Veranstaltung Preis
Datum:
Uhrzeit:
18.03.2024 - 19.03.2024
09:00 - 16:30
MAKS®-s Therapeuten Schulung – AOK Hessen – MAKS-S-008-03
Webinar, Neu-Ulm
Datum:
Uhrzeit:
23.04.2024 - 24.04.2024
09:00 - 16:30
MAKS®-s-Therapeuten-Schulung – IKK classic – MAKS-S-010-12
Webinar, Neu-Ulm
---
Datum:
Uhrzeit:
27.05.2024 - 28.05.2024
09:00 - 16:30
MAKS®-s-Therapeuten-Schulung – IKK classic – MAKS-S-010-09
Webinar, Neu-Ulm
---
Datum:
Uhrzeit:
10.06.2024 - 11.06.2024
09:00 - 16:30
MAKS®-s-Therapeuten-Schulung – IKK classic – MAKS-S-010-16
Webinar, Neu-Ulm
---
Datum:
Uhrzeit:
18.06.2024 - 19.06.2024
09:00 - 16:30
MAKS®-s-Therapeuten-Schulung – IKK classic – MAKS-S-010-10
Webinar, Neu-Ulm
---
Datum:
Uhrzeit:
26.09.2024 - 27.09.2024
09:00 - 16:30
MAKS®-s-Therapeuten-Schulung – IKK classic – MAKS-S-010-17
Webinar, Neu-Ulm
---
Datum:
Uhrzeit:
01.10.2024 - 02.10.2024
09:00 - 16:30
MAKS®-s-Therapeuten-Schulung – IKK classic – MAKS-S-010-15
Webinar, Neu-Ulm
---
Datum:
Uhrzeit:
23.10.2024 - 24.10.2024
09:00 - 16:30
MAKS®-s-Therapeuten-Schulung – IKK classic – MAKS-S-010-13
Webinar, Neu-Ulm
---
Datum:
Uhrzeit:
04.11.2024 - 05.11.2024
09:00 - 16:30
MAKS®-s-Therapeuten-Schulung – IKK classic – MAKS-S-010-14
Webinar, Neu-Ulm
---
Datum:
Uhrzeit:
26.11.2024 - 27.11.2024
09:00 - 16:30
MAKS®-s-Therapeuten-Schulung – IKK classic – MAKS-S-010-11
Webinar, Neu-Ulm
---